دوره‌‌ حضوری

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

کارگاه آشنایی با گفتار متن در فیلم مستند

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم افزار Adobe Lightroom

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

کارگاه ایده پردازی برای فیلم مستند

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم افزار Adobe Photoshop

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم‌افزار EDIUS Pro

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم‌افزار After Effects

دوره‌های تابستانه مدرسه‌ آینه

دوره فیلم‌سازی با موبایل (ویژه نوجوانان)

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

کارگاه تکنیک‌های تدوین برای مستند