دوره‌‌ حضوری

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم‌افزار EDIUS Pro

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم‌افزار After Effects

دوره‌های تابستانه مدرسه‌ آینه

دوره فیلم‌سازی با موبایل (ویژه نوجوانان)

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

کارگاه تکنیک‌های تدوین برای مستند