دوره‌‌ حضوری

مدرسه هنر و رسانه آینه برگزار می کند

عناوین کلاسها و کارگاه های هنر و سواد رسانه ای ویژه مدارس برای سال تحصیلی

باشگاه مدرسان سواد رسانه ای برگزار می کند

اولین رویداد تربیت مدرس کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» با حضور مؤلفین کتاب

دوره تابستانه مدرسه آینه

مجموعه کارگاه‌های تخصصی مستندسازی

دوره تابستانه مدرسه آینه

مجموعه دوره های مقدماتی آموزش نرم‌افزار

دروه‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره فشرده تحلیل فیلم

دوره‌های تابستان مدرسه آینه

کارگاه میزانسن در مصاحبه فیلم مستند

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

کارگاه آشنایی با گفتار متن در فیلم مستند

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم افزار Adobe Lightroom

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

کارگاه ایده پردازی برای فیلم مستند

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم افزار Adobe Photoshop