دوره‌‌ حضوری

دوره‌های پاییزه مدرسه هنر و رسانه آینه برگزار می شود

ثبت نام ترم دوم دوره جامع مستندسازی آغاز شد

دوره جامع مستندسازی (ترم 2) پاییز 96

ثبت نام دوره «گفتار متن در فیلم مستند» آغاز شد

دوره جامع مستندسازی (ترم 2) پاییز 96

ثبت نام دوره «فن مصاحبه در فیلم مستند» آغاز شد

دوره جامع مستندسازی (ترم 2) پاییز 96

ثبت نام دوره «تکنیک‌های فیلمنامه‌نویسی مستند» آغاز شد

دوره جامع مستندسازی (ترم 2) پاییز 96

ثبت نام دوره «پژوهش در فیلم مستند» آغاز شد

گزارش تصویری دوره های تابستانه

 گزارش تصویری  دوره‌های تابستانه مدرسه هنر و رسانه آینه (۲) / دوره جامع مستندسازی (ترم۱)

توسط باشگاه سواد رسانه‌ای با همکاری مدرسه آینه و به دو صورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود

دومین دوره «چگونه کتاب تفکر و سواد رسانه ای را تدریس کنیم؟»

دوره جامع مستندسازی (ترم 1)-تابستان 96

دوره گونه شناسی مستند

دوره های ویژه نویسندگی تابستان 96 -مدرسه هنر و رسانه آینه

دوره آموزشی خلاقیت با محوریت نویسندگی خلاق برای فیلم

دوره جامع مستندسازی (ترم 1)-تابستان 96

دوره تدوین در مستند