منابع دیگر

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

«ویلایی ها» به تصویر کشیدن زنانگی جنگ!

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

«بدون تاریخ، بدون امضاء» تعادل در یک فیلم باهویت

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

فرم و محتوای قابل قبول در «ماجرای نیمروز»!

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

یادداشتی بر فیلم های منتخب بخش سودای سیمرغ_بخش دوم

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

یادداشتی بر فیلم های منتخب بخش سودای سیمرغ_بخش اول

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

حضور «ویلایی ها» درجشنواره با موضوع دفاع مقدس

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

«بدون تاریخ بدون امضا» دومین تجربه سینمایی جلیلوند!

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

«آباجان»، پذیرفته شده در بخش سودای سیمرغ!

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

«رگ خواب» ، نمایش اضمحلال یک زن!

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

حضور «سعید روستایی» در جشنواره امسال با فیلم «سدمعبر»!