منابع دیگر

آشنایی با مستندسازی

مراحل تحقیق در فیلمسازی مستند

یادداشتی از استاد ابولفضل زرویی نصرآباد

روش های ایجاد فضای کمیک

کالبدشکافی یک فیلمنامه

بررسی فیلمنامه فیلم Prisoners ساخته ۲۰۱۳