معرفی‌وبررسی

معرفی فیلم تابستان داغ

تئوری تکرار

معرفی و بررسی فیلم ماجرای نیمروز

ایستاده در اوج

از نقدهای جشنواره نگاه مردم

پیمان قاسم خانی و خوب، بد، جلفش

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ پایانی

من فیلم می سازم پس هستم!

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ روز نهم

ما و خودمریخی پنداری مان در مواجهه با قواعد تحمیلی سینمای ایران!

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ روز هشتم

باور کنیم! دیگر دود سینمای ایران از کُنده بلند نمی شود…

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ روز هفتم

به تعدادی «مرد زندگی» برای احیای چهره مردان در سینمای ایران نیازمندیم!

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ روز ششم

در جستجوی «واکنشی به وقایع معاصر» در سینمای ایران

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ روز پنجم

سینما فقط فرم نیست

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ روز چهارم

در مزایا و مضرات جشنواره ای فیلم دیدن / در جستجوی مقداری خیال در سینمای ایران