فیلم

با توضیحاتی پیرامون چرایی و چگونگی برگزاری نخستین دوره المپیاد صورت گرفت

گفتگو با دبیر المپیاد بین المللی سواد رسانه ای در برنامه عصرانه

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

بخشی از فیلم “جدایی نادر از سیمین”

کلیپ‌های تربیت مدرس سواد راسانه‌ای

دکتر حسینی۱: منطق CML در طراحی کتاب تفکروسوادرسانه ای

سینما و معماری

درس ۴ سینما و معماری – فیلم ۲: سقوط

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

بخشی از فیلم ماتریکس

کلیپ‌های تربیت مدرس سواد راسانه‌ای

دکتر دانشور۵: سطوح چهارگانه آموزش سوادرسانه‌ای

سینما و معماری

درس ۴ سینما و معماری – فیلم ۱: زنگ تفریح

کلیپ‌های تربیت مدرس سواد راسانه‌ای

دکتر دانشور۴: دانش آموزِ ایدئال بعداز کلاس شما

فیلم‌های مجموعه مقالات سینما و موسیقی

فیلم ۳ | موسیقی فیلم «الکساندر نوسکی»

نقد فیلم نوجوان در برنامه یه حبه نقد

یه حبه نقد۱ | تعریف داستان فارنهایت ۴۵۱