کلاس درس

سیری بر اصطلاحات کاربردی سینما

اصطلاحات کاربردی سینمایی | درس هفتم: حرف ح

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک های تصویربرداری | درس چهلم: فوکوس

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس بیست و ششم: ایجاز و ساختارهای جمله ای متنوع

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس سی و دوم: پیش‌نیازهای تولیدی تدوین: کارگردانی ۲

سیری بر اصطلاحات کاربردی سینما

اصطلاحات کاربردی سینمایی | درس ششم: حرف چ

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک های تصویربرداری | درس سی و نهم: کنترل عمق میدان

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس بیست و پنجم: لحن و کلیشه در نقد فیلم

ارائه دروس کتاب تفکر و سواد رسانه ای - به روز رسانی شده با نسخه جدید کتاب

کتاب تفکروسوادرسانه ای | پاورپوینت درس ۱: مسابقه رسانه ها با زمان

ارائه دروس کتاب تفکر و سواد رسانه ای ویژه معلمین

کتاب تفکروسوادرسانه ای | پاورپوینت مقدمه: چرا سواد رسانه ای؟

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس سی و یکم: پیش‌نیازهای تولیدی تدوین: کارگردانی ۱