نقد و مقاله

نقدی بر مستند علمی کیهان یک ادیسه فضازمانی

سینما در خدمت علم، علم در خدمت انسان

سیری در سه‌گانه‌ی پاندای کونگ‌فو کار

کُشتی «جک بلک» با «یین و یانگ»

معرفی مستند «بختک»

بازگشت «سه زن» در مدیوم مستند

معرفی مستند «آزادراه»

مستندی مشوش از یک پروژه عمرانیِ مشوش

نقد فیلم کلاسیک «شیطان صفتان»

بار کجی که بازهم به منزل نرسید!

واکاوی نمادگرایی به سبک حاتمی کیا

من بادیگارد نیستم. محافظم …

تاملی بر فیلم ابد و یک روز

یک روز بعد از حبس ابد

تاملی در نسبت سینما و سایر هنرها

سینما و موسیقی – قسمت اول

بررسی تحلیلی برگزیدگان بخش صدا در جایزه اسکار

تاملی بر کلیشه های «سینمای جنگِ» هالیوود در دوران اوباما

بررسی کارنامه فیلم‌سازی ابراهیم حاتمی کیا

بادیگارد؛ و اینک پایانی خوش برای سلوک حاتمی‌کیا