نقد و مقاله

به بهانه پخش سریال خانه پوشالی از شبکه نمایش

«خانه پوشالی» در شبکه نمایش؛ طوفان دیگری در راه است…

نقدی بر مستند علمی کیهان یک ادیسه فضازمانی

قسمت هفتم – از چالش‌های علمی تا چالش‌های انسانی

یادداشتی درباره فیلم پربحث این روزهای فرهادی

ساختمانی ناتمام برای محاکمه «فروشنده»

یادداشت مدیر مدرسه آینه به بهانه انتشار کتاب جدید تفکر و سواد رسانه ای

استشمام هوایی تازه در فضای کتب درسی آموزش و پرورش

نقدی بر مستند علمی کیهان یک ادیسه فضازمانی

قسمت ششم – پیشگویان نوین

نقدی بر مستند علمی کیهان یک ادیسه فضازمانی

قسمت پنجم – در درون نور

تاملی در نسبت سینما و سایر هنرها

سینما و موسیقی – قسمت سوم

تحلیلی محتوایی بر یکی از بهترین فیلم های «سیدنی لومت»

تردید عقلانی دوازده مرد خشمگین

نقدی بر مستند علمی کیهان یک ادیسه فضازمانی

قسمت چهارم – نور از گذشته‌های دور

نقد و بررسی فیلم سینمایی بارکد

بارکد عدالت