سواد رسانه‌ ای

باشگاه سواد رسانه‌ای برگزار می‌کند

دومین دوره «چگونه کتاب تفکر و سواد رسانه ای را تدریس کنیم؟»

کلیپ‌های تربیت مدرس سواد راسانه‌ای

دکتر حسینی۳: مثالی برای مفهوم فرامتن

ویژه مدرسان سواد رسانه ای توسط باشگاه سواد رسانه ای و مدرسه آینه برگزار می شود

نخستین دوره آموزش «موضوعی» سواد رسانه ای

دوره های ویژه نویسندگی تابستان 96 -مدرسه هنر و رسانه آینه

دوره فشرده مهارت نگارش تحلیل فیلم

نخستین دوره موضوعی سواد رسانه ای

دوره سواد بازیهای رایانه ای