مطالعات سینما

نقدی بر مستند علمی کیهان یک ادیسه فضازمانی

قسمت دوم: به گذشته، به درون، به بالا نگاه کن

نقد فیلم خارجی

نقد و بررسی فیلم Legend (افسانه)

نقدی بر مستند علمی کیهان یک ادیسه فضازمانی

قسمت اول: آدرس کیهانی به روایت دانای کل

تاملی در نسبت سینما و سایر هنرها

سینما و موسیقی – قسمت دوم

معرفی مستند «من می خوام شاه بشم»

ماجرای تلاش یک روستایی بی‌سواد برای رسیدن به مقام پادشاهی ایران

نقدی بر مستند علمی کیهان یک ادیسه فضازمانی

سینما در خدمت علم، علم در خدمت انسان

سیری در سه‌گانه‌ی پاندای کونگ‌فو کار

کُشتی «جک بلک» با «یین و یانگ»

معرفی مستند «بختک»

بازگشت «سه زن» در مدیوم مستند

معرفی مستند «آزادراه»

مستندی مشوش از یک پروژه عمرانیِ مشوش

نقد فیلم کلاسیک «شیطان صفتان»

بار کجی که بازهم به منزل نرسید!