مطالعات سینما

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس سوم: یادداشت برداری حین تماشای فیلم

یادداشتی درباره فیلم پربحث این روزهای فرهادی

ساختمانی ناتمام برای محاکمه «فروشنده»

نقدی بر مستند علمی کیهان یک ادیسه فضازمانی

قسمت ششم – پیشگویان نوین

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس دوم: تفکر، آمادگی برای تماشای فیلم و آغاز نوشتن

نقدی بر مستند علمی کیهان یک ادیسه فضازمانی

قسمت پنجم – در درون نور

تاملی در نسبت سینما و سایر هنرها

سینما و موسیقی – قسمت سوم

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس اول: چگونه یک فیلم را تحلیل کنیم؟

تحلیلی محتوایی بر یکی از بهترین فیلم های «سیدنی لومت»

تردید عقلانی دوازده مرد خشمگین

نگاهی بر آخرین ساخته محمدحسین مهدویان

نقد و بررسی فیلم ایستاده در غبار

نقدی بر مستند علمی کیهان یک ادیسه فضازمانی

قسمت چهارم – نور از گذشته‌های دور