مطالعات سینما

دوره جامع مستندسازی (ترم 1)-تابستان 96

دوره مراحل نگارش فیلمنامه مستند

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس هفدهم: تحلیل فیلم با رویکرد ژانر

در دوره کالبدشکافی فیلم مطرح شد

فرزاد مؤتمن: سینما توهمی سه بعدی روی سطحی دو بعدی است

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

آموزش تحلیل فیلم – بخشی از مستند باراکا

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

بخشی از فیلم “جدایی نادر از سیمین”

سینما و معماری

درس ۴ سینما و معماری – فیلم ۲: سقوط

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

بخشی از فیلم ماتریکس

سینما و معماری

درس ۴ سینما و معماری – فیلم ۱: زنگ تفریح

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس شانزدهم: تحلیل فیلم با رویکرد ملی