جشنواره فجر دوره 35ام

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

فرم و محتوای قابل قبول در «ماجرای نیمروز»!

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ روز ششم

در جستجوی «واکنشی به وقایع معاصر» در سینمای ایران

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

یادداشتی بر فیلم های منتخب بخش سودای سیمرغ_بخش دوم

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

یادداشتی بر فیلم های منتخب بخش سودای سیمرغ_بخش اول

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ روز پنجم

سینما فقط فرم نیست

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ روز چهارم

در مزایا و مضرات جشنواره ای فیلم دیدن / در جستجوی مقداری خیال در سینمای ایران

سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر/ روز سوم

در جستجوی مقداری محتوا در سینمای ایران و برخی استثنائات

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ روز دوم

به سی و پنجمین جشنواره کلوزآپ و ضدلانگ شاتِ فیلم فجر خوش آمدید!

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

حضور «ویلایی ها» درجشنواره با موضوع دفاع مقدس

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

«بدون تاریخ بدون امضا» دومین تجربه سینمایی جلیلوند!