گروه تفكر دفتر تأليف كتاب‌هاي درسی

قابل توجه مديران مدارس دوره دوم متوسطه و دبيران

مدارس چگونه می توانند به کتاب تفکر و سواد رسانه ای دسترسی پیدا کنند؟