گرافیک دوبعدی

در ادامه دوره‌های پاییزه مدرسه هنر و رسانه آینه

ثبت نام مجموعه دوره‌های آموزش نرم‌افزار آغاز شد

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره Adobe Photoshop CC

دوره های آموزش نرم افزار تابستان مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم‌افزار After Effects