نقد مستند کویرس، وطن کوچک من

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ پایانی

من فیلم می سازم پس هستم!