نقد فیلم ترومای سرخ

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ پایانی

من فیلم می سازم پس هستم!