نادر فلاح

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

حضور «سعید روستایی» در جشنواره امسال با فیلم «سدمعبر»!

نقد سینمایی

«گیتا» ملودرام فاخری در پاسداشت خانواده و مادرانگی