مینا ساداتی

نقد فیلم «تابستان داغ»

بچه دروغگو، پدر و مادر بی‌خیال!

نقد فیلم هیهات

دریغی برای هیهات