ملبورن

نقد فیلم «تابستان داغ»

بچه دروغگو، پدر و مادر بی‌خیال!