مسعود مددی

نقد سینمایی

«گیتا» ملودرام فاخری در پاسداشت خانواده و مادرانگی

پرونده ویژه مدرسه آینه برای جشنواره فجر/ روز اول

بوی «خیانت» می آید!/ جشنواره سینمای بدون قصه ایران آغاز شد