مستندشناسی، ژانرشناسی، کتاب گونه شناسی، آرین طاهری، احمدضابطی جهرمی، دوره مستندسازی

دوره جامع مستندسازی (ترم 1)-تابستان 96

دوره گونه شناسی مستند