محسن آقایی

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس بیست و سوم: مشتقات و زیرمجموعه‌های تدوین غیر تداومی

در راستای دوره های ترم زمستان مدرسه آینه برگزار می شود

تمدید ثبت نام دوره آموزش مبانی تدوین و نرم افزار Adobe premiere آغاز شد

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس بیست و دوم: مشتقات تداومی

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس بیست و یکم: آشنایی با تدوین تداومی و تدوین غیرتداومی

جشنواره عمار با همکاری مدرسه آینه در سینما فلسطین برگزار کرد

گزارش کارگاه های آموزش فیلمسازی مدرسه آینه در هفتمین جشنواره عمار + عکس

با همکاری مدرسه هنر و رسانه آینه برگزار می شود

ثبت نام کارگاه های آموزشی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس هجدهم: انواع انتقالات تصویری ۱

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس هفدهم: انواع صحنه و فصل

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

کارگاه تکنیک‌های تدوین برای مستند

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس شانزدهم: انواع برش تدوینی ۴