مجتبی خلفی زاده

توسط مدرسه هنر و رسانه آینه برگزار شد

گزارش تصویری دوره‌های زمستانه مدرسه هنر و رسانه آینه / مجموعه دوره‌های آموزش نرم افزار

در ادامه دوره‌های پاییزه مدرسه هنر و رسانه آینه

ثبت نام مجموعه دوره‌های آموزش نرم‌افزار آغاز شد

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره پیشرفته Adobe Premiere CC

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره مقدماتی Adobe Premiere CC

با ارائه عناوینی در موضوعاتِ مستندسازی، نرم افزار و دوره های ویژه نویسندگی برگزار می شود

دوره های فیلمسازی تابستانه مدرسه آینه

دوره های آموزش نرم افزار تابستان مدرسه آینه

دوره آموزش مقدماتی نرم افزار Adobe Premiere