ماجرای نیمروز

معرفی و بررسی فیلم ماجرای نیمروز

ایستاده در اوج

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

فرم و محتوای قابل قبول در «ماجرای نیمروز»!

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

یادداشتی بر فیلم های منتخب بخش سودای سیمرغ_بخش دوم