قاسم اکبری

سیری بر اصطلاحات کاربردی سینما

اصطلاحات کاربردی سینمایی | درس سوم: حرف پ

سیری بر اصطلاحات کاربردی سینما

اصطلاحات کاربردی سینمایی | درس اول: حرف الف

دوره جامع مستندسازی (ترم 1)-تابستان 96

دوره تدوین در مستند

با ارائه عناوینی در موضوعاتِ مستندسازی، نرم افزار و دوره های ویژه نویسندگی برگزار می شود

دوره های فیلمسازی تابستانه مدرسه آینه

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

کارگاه تکنیک‌های تدوین برای مستند

در روزهای پایانی هفته گذشته برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی مقدمه‌ای بر مستندسازی در شهرستان اراک