عکاسی در راهپیمایی اربعین

آموزش مستندسازی و عکاسی راهپیمایی اربعین

روایت عشق۶ | یک تصویربردار چه تجهیزاتی را بایست برای راهپیمایی اربعین با خود حمل کند؟