سینمای ایران

نقد و بررسی

«خانه ای در خیابان چهل و یکم» و ضدیت با قصاص

بررسی آخرین ساخته بهنام بهزادی

فیلم «وارونگی» محصولِ تبدیل شدن نفت به زباله!

بررسی فیلم بادیگارد ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا

حاتمی‌کیا بادیگارد سینمای ایران

بررسی فیلم دلبری ساخته سید جلال اشکذری

از لاک قرمز تا دلبری برای خدا