سید مجتبی شریعتی

دوره های ویژه نویسندگی تابستان 96 -مدرسه هنر و رسانه آینه

دوره آموزشی خلاقیت با محوریت نویسندگی خلاق برای فیلم

آشنایی با مدرسان و پژوهشگران مدرسه آینه

سید مجتبی شریعتی

با ارائه عناوینی در موضوعاتِ مستندسازی، نرم افزار و دوره های ویژه نویسندگی برگزار می شود

دوره های فیلمسازی تابستانه مدرسه آینه

پایگاه خبری حوزه هنری خبر داد

۴ کتاب آموزشی نویسندگان مدرسه آینه در صف انتشار

نقد و بررسی فیلم سینمایی بارکد

بارکد عدالت