دوره پریمیر

در ادامه دوره‌های پاییزه مدرسه هنر و رسانه آینه

ثبت نام مجموعه دوره‌های آموزش نرم‌افزار آغاز شد

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره پیشرفته Adobe Premiere CC

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره مقدماتی Adobe Premiere CC