دوره آموزشی

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره Adobe Photoshop CC

دروه‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره فشرده تحلیل فیلم

دوره‌های تابستان مدرسه آینه

کارگاه میزانسن در مصاحبه فیلم مستند

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

کارگاه آشنایی با گفتار متن در فیلم مستند

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم افزار Adobe Lightroom

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

کارگاه ایده پردازی برای فیلم مستند

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم افزار Adobe Photoshop

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم‌افزار EDIUS Pro

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم‌افزار After Effects

دوره‌های تابستانه مدرسه‌ آینه

دوره فیلم‌سازی با موبایل (ویژه نوجوانان)