حمیدرضا آذرنگ

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

«آباجان»، پذیرفته شده در بخش سودای سیمرغ!

نقد سینمایی

«گیتا» ملودرام فاخری در پاسداشت خانواده و مادرانگی