جلوه های ویژه

در ادامه دوره‌های پاییزه مدرسه هنر و رسانه آینه

ثبت نام مجموعه دوره‌های آموزش نرم‌افزار آغاز شد

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره پیشرفته Adobe After Effects CC

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره مقدماتی Adobe After Effects CC

دوره های آموزش نرم افزار تابستان مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم‌افزار After Effects

دوره‌های تابستانه مدرسه آینه

دوره مقدماتی نرم‌افزار After Effects