جشنوار فجر

همزمان با 36اُمین جشنواره فیلم فجر

دومین جشنواره اینستاگرامی #نگاه_مردم برگزار می شود

همزمان با 35اُمین جشنواره فیلم فجر توسط مدرسه آینه و سایت منظوم برگزار می شود

نخستین «جشنواره تلگرامی نگاه مردم» آغاز به کار کرد