جشنواره فجر

با معرفی برگزیدگان

جشنواره تلگرامی نگاه مردم پایان یافت + اسامی برگزیدگان

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

«رگ خواب» تکرار حضور متفاوت نعمت الله درجشنواره

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

«ویلایی ها» به تصویر کشیدن زنانگی جنگ!

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

«بدون تاریخ، بدون امضاء» تعادل در یک فیلم باهویت

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

فرم و محتوای قابل قبول در «ماجرای نیمروز»!

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

یادداشتی بر فیلم های منتخب بخش سودای سیمرغ_بخش دوم

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

یادداشتی بر فیلم های منتخب بخش سودای سیمرغ_بخش اول

سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر/ روز سوم

در جستجوی مقداری محتوا در سینمای ایران و برخی استثنائات

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

حضور «ویلایی ها» درجشنواره با موضوع دفاع مقدس

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

«بدون تاریخ بدون امضا» دومین تجربه سینمایی جلیلوند!