جشنواره ایدفا

پرونده ویژه یازدهمین جشنواره سینماحقیقت - نقد مستند ترور سرچشمه

«شهید بهشتی» در ترور سرچشمه؛ جذاب ولی ناقص!

پرونده ویژه یازدهمین جشنواره سینماحقیقت - نقد مستند علی آقا

کفتربازی تا آخرین نفس…

معرفی مستند «من می خوام شاه بشم»

ماجرای تلاش یک روستایی بی‌سواد برای رسیدن به مقام پادشاهی ایران