تدوین

در ادامه دوره‌های پاییزه مدرسه هنر و رسانه آینه

ثبت نام مجموعه دوره‌های آموزش نرم‌افزار آغاز شد

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره مقدماتی Adobe Premiere CC

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس سوم: خلق معنی و ساختار

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس دوم: مدیریت فضای دراماتیک و حسی

ترفندی برای صداگذاری در تدوین

حذف نویز در Adobe Premiere CC

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس اول: تدوین چیست؟

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس صفر: دوره‌ای در مورد سرودن با کلمات سینما

مقدمه سیر تدوین مقدماتی

درسهایی برای آشنایی با جادوگر مخفی سینما

ترفندی برای تدوینگران

چگونه در تصویربرداری با چند دوربین، تصویر و صدا را هماهنگ کنیم؟