به وقت شام

پرونده ویژه 36امین جشنواره فیلم فجر/ مرور فیلم «به وقت شام»

به وقت جهان

پرونده ویژه 36امین جشنواره فیلم فجر/ مرور فیلم «به وقت شام»

وقتی حاتمی کیا مهمترین قاعده اش را زیرپا می گذارد!