باشگاه سواد رسانه ای

اختتامیه نخستین دوره المپیاد بین المللی سواد رسانه ای برگزار شد

از کارگردانی که نمی تواند از پسِ سوالات مرتبط با فیلمش بر آید تا سیمرغِ المپیاد سواد رسانه ای

همزمان با معرفی دانش آموزان برتر سواد رسانه‌ای

تقدیر از فیلم «۲۱ روز بعد» در اختتامیه المپیاد بین‌المللی سواد رسانه‌ای

همزمان با افتتاح رسمی شبکه­ ی ویژه نوجوانان

«سواد رسانه ای» با «رسانش» به شبکه امید می رود

ویژه مدرسان سواد رسانه ای توسط باشگاه سواد رسانه ای و مدرسه آینه برگزار می شود

نخستین دوره آموزش «موضوعی» سواد رسانه ای

گزارش تصویری

مرحله اولِ نخستین دوره المپیاد سواد رسانه ای به روایت عکس

توسط باشگاه سواد رسانه ای و همزمان در سراسر کشور

مرحله اول نخستین دوره المپیاد بین المللی سواد رسانه ای برگزار شد