انقلاب جنسی

نقدی بر مستند «انقلاب جنسی» حسین شمقدری

وقتی فرم و محتوا، فدای سوژه ی داغ می ­شود!

نقد فیلم فروشنده

یک فیلم تمام قد معمولی