آموزش فیلمنامه نویسی

دوره های ویژه نویسندگی تابستان 96 -مدرسه هنر و رسانه آینه

دوره آموزشی خلاقیت با محوریت نویسندگی خلاق برای فیلم

از ایده اولیه تا متن پخته

چگونه فیلمنامه بنویسیم؟