آموزش فیلمسازی

جشنواره عمار با همکاری مدرسه آینه در سینما فلسطین برگزار کرد

گزارش کارگاه های آموزش فیلمسازی مدرسه آینه در هفتمین جشنواره عمار + عکس

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس شانزدهم: انواع برش تدوینی ۴

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس پانزدهم: انواع پایه‌های دوربین ۲

تاملی در نسبت سینما و سایر هنرها

سینما و معماری – قسمت سوم

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس چهارم: کمک به فرآیند تولید

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس پنجم: نمای باز

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس سوم: خلق معنی و ساختار

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس چهارم: انواع نما

تاملی در نسبت سینما و سایر هنرها

فضا در معماری سینما

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس دوم: هدروم