آموزش تدوین

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس سی و سوم: پیش‌نیازهای تولیدی تدوین: کارگردانی ۳

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره پیشرفته Adobe Premiere CC

دوره جامع مستندسازی (ترم 1)-تابستان 96

دوره تدوین در مستند

در راستای برنامه های فصل بهار مدرسه آینه

آغاز ثبت نام دوره «متوسطه» آموزش اصول تدوین و کار با نرم افزار Adobe premiere

در راستای دوره های ترم زمستان مدرسه آینه برگزار می شود

دوره آموزش مقدماتی مبانی تدوین و نرم افزار Adobe premiere

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس بیست و یکم: آشنایی با تدوین تداومی و تدوین غیرتداومی

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس بیستم: انواع انتقالات تصویری ۳

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس شانزدهم: انواع برش تدوینی ۴

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس چهارم: کمک به فرآیند تولید

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس سوم: خلق معنی و ساختار