سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس بیست و سوم: تعیین رئوس مطالب در نقد فیلم

یکی از اصول کلی در اولین مرحله نگارش، تعیین رئوس مطالب یا تهیه خلاصه ای از موضوع شماست. بسیاری از نویسندگان خبره و زبردست تمایلی به تهیه خلاصه کلی و رئوس مطالب ندارند و آن را بیش از اندازه محدودکننده می دانند. گروهی دیگر تعیین خطوط کلی موضوع را به خصوص به دلیل ماهیت گریزان موضوعات فیلم، امری کاملا ضروری می دانند.

تعیین رئوس مطالب

یکی از اصول کلی در اولین مرحله نگارش، تعیین رئوس مطالب  یا تهیه خلاصه ای از موضوع شماست. بسیاری از نویسندگان خبره و زبردست تمایلی به تهیه خلاصه کلی و رئوس مطالب ندارند و آن را بیش از اندازه محدودکننده می دانند. گروهی دیگر تعیین خطوط کلی موضوع را به خصوص به دلیل ماهیت گریزان موضوعات فیلم، امری کاملا ضروری می دانند. در بهترین شرایط، همان طور که نویسنده یادداشت های خود را در قالب دیدگاهی منسجم نسبت به اثر سامان می دهد، خطوط کلی موضوع را نیز ترسیم می کند. این خلاصه می تواند هر شکلی داشته باشد و گستره ای از مطالعات، یافته ها، نظریات و افکار، تا نکات و موضوعات اصلی و مهم و حتی یک طرح کلی بخش بندی و شماره گذاری شده از بحثی که عنوان اصلی و فرعی هم دارد را شامل شود. ترسیم خطوط کلی موضوع می تواند در قوام یافتن منطق بحث ، نقش سازنده ای ایفا کند. خطوط کلی ای که به وضوح ترسیم می شود، می تواند هنگام تماشای فیلم برای بار دوم یا سوم، بسیار ارزشمند باشد. این ترسیم مانند یک منظره یاب عمل می کند و شما را قادر می سازد تا جزئیات مهمی را که در اولین مرتبه تماشای اثر از دست داده اید، شناخته و بازیابید.

در این فرصت، خطوط کلی مختصری را که درباره فیلم آنجا بدون من ساخته تادهاینز نوشته، می آوریم. او در این نوشته، از جملاتی کامل استفاده کرده تا مشخص کند که نظریاتی بی کم و کاست، معرف بخش های اصلی و عمده بحث هستند:

شارون کانوی

آنجا بدون من و ساخت هویت

  1. در عین حال که فیلم آنجا بدون من ساخته تاد هاینز، اثری درباره زندگی باب دیلن، در اولین نگاه یک اثر زندگینامه ای معمولی به نظر می رسد، استفاده ی قابل توجه از شش بازیگر مختلف در نقش باب دیلن توانسته در قالب تاثیرگذارترین عنصر معرف یک ارزیابی گسترده و بیشتر پیچیده از هویت بشری عمل کند و به این موضوع بپردازد که هویت چگونه همیشه در حال دگردیسی و از نو ساخته شدن است.
  2. فیلم های زندگینامه ای یک ژانر قراردادی و مرسوم هستند که تمرکزشان معمولا بر یک فرد مشهور در گذر تاریخ است.

الف: آثار زندگینامه ای قراردادی بر انسجام و تداوم روایت درجهت ارائه موضوع خود تکیه می کنند.

ب: دو نمونه از آثار زندگینامه ای قراردادی درباره موسیقی: داستان گلن میلر(۱۹۵۳) و درها(۱۹۹۱).

  1. زندگی دیلن در قالب مجموعه ای از تضادها و تغییرات قابل پیش بینی به چشم می آید.

الف: از زندگی کردن به عنوان یک آواره آسمان جل تا یک مسیحی معتقد

ب: هویت شناسی دیلن در خلالترانه ها و آوازهایش

  1. فیلم آنجا بدون من به جای آنکه تضادها و تغییرات زندگی دیلن را پنهان کند، آن ها را دلیلی بر انعطاف پذیری،خلاقیت و نوآوری هویت فردی دانسته، می ستاید.

الف: شش بازیگر مختلف چگونه شخصیت ها و هویت های مختلف دیلن را به تصویر می کشند.

ب: هویت چگونه، به معنای گسترده تر، همیشه در قالب یک اجرا نمایانده می شود.

ج: چگونه ساختار روایی ناپیوسته و سبک فیلمبرداری تاثیرگذار به پویایی حس نوآوری و ابداع، به عنوان کلید شناخت شخصیت های مدرن و امروزی، قوام و اهمیت بیشتری می بخشد.

  1. نتیجه: بنابراین عنوان فیلم هاینز عبارتی کلیدی است که بار کنایی خفیفی هم نسبت به درک معنای فیلم درخود دارد: در حالی که در نظر بسیاری، دیلن گریزپا ممکن نیست «آنجا» باشد تعریف واحدی ندارد، چرا که همیشه در حال تغییر ماهیت شخصیت و نقش خود تجربه نوگرایی هویت است، از نگاه هاینز، این فقدان فردیت یگانه و با ثبات دقیقا همان چیزی است که دیلن را همچون الگویی برای بسیاری از شیوه های خلاقانه ای می نمایاند که از طریق آن ها می توانیم تغییر کرده و رشد یابیم.

زمانی که مقاله این دانشجو نوشته شود احتمالا از این خلاصه فاصله می گیرد و به طور حتم شاکله ای جزئی تر و تعریف شده تر خواهد یافت. اما خلاصه سازی و تعیین رئوس مطالب از هر نوعی که باشد، بنیانی فراهم می آورد که می توانید بر پایه آن نظریات پیچیده تری سامان دهید.

نویسنده: حسین خداپرست

با الهام و تلخیص از:کتاب راهنمای نگارش تحلیل فیلم (نوشته تیموتی کوریگان؛ ترجمه: مزدا مراد عباسی)


دروس قبلی از این سیر: 

+نگارش تحلیل فیلم | درس بیست و دوم: سبک و ساختار متن تحلیلی

+نگارش تحلیل فیلم | درس بیست و یکم: تحلیل فیلم با رویکرد ایدئولوژیک ۲

+نگارش تحلیل فیلم | درس بیستم: تحلیل فیلم با رویکرد ایدئولوژیک

 

0نظری ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*