مهارت های فیلمنامه نویسی به زبان سیدفیلد

ما چه ابزاری برای خلق شخصیت داریم؟

بیوگرافی، شخصیت زندگی او را از تولد تا زمانی که داستان آغاز می شود، دنبال می کند.

بیوگرافی، شخصیت زندگی او را از تولد تا زمانی که داستان آغاز می شود، دنبال می کند. این زمانی است که شما می توانید به کودکی اش بروید. اولین دهه، یا دومین دهه یا سومین دهه. و به این ترتیب از نقش کسانی مانند والدین یا دوستان یا معشوقه هایش که روی او تاثیر داشته اند، آگاه می شوید. ما می توانیم آرزوها، امید و انگیزه های آن ها را جزء به جزء بنویسیم. یکی دیگر از راه های شناخت شخصیت، تحقیق است.

دو نوع تحقیق وجود دارد: تحقیق زنده که در آن شما فرد مورد نظر را پیدا می کنید و با او مصاحبه می کنید تا سابقه واقعی درباره موضوع یا شخصیتی را که می خواهید درباره آن بنویسید، درک کنید. یکی دیگر از انواع تحقیق، تحقیق متنی است که در آن ما به کتابخانه می رویم و کتاب ها، روزنامه های قدیمی و نشریه ها را می خوانیم. میکروفیلم ها و هر چیزی که بتواند درباره موضوع به ما دانش و بینش بدهد را بررسی می کنیم.

اکنون می خواهمی درباره سه وجه مختلف شخصیت در جریان فیلمنامه صحبت کنیم. آنها عبارتند از زندگی حرفه ای شخصیت، زندگی شخصی و خلوت شخصیت. شخصیت شما برای گذران زندگی چه می کند؟ شغل شخصیت شما چه روابطی را به وجود می آورد؟ شخصیت شما چه جور رابطه ای با رئیسش دارد؟ یا با دیگران در چارچوب کارش چه رابطه ای دارد؟

 

دوم درباره زندگی شخصی شخصیت چه چیزی وجود دارد؟ آیا وقتی داستان شروع می شود با کسی رابطه عاشقانه دارد؟ یا شخصیت بیوه است، طلاق گرفته، جدا شده یا متاهل است؟ شما باید زندگی شخصی شخصیت تان را تعیین کنید.

سوم درباره خلوت شخصی او چه؟ وقتی شخصیت تان تنهاست چه می کند؟ چه نوع سرگرمی هایی دارد؟ آیا ورزش می کند؟ به گیاهان علاقه دارد؟ یا حیوان خانگی نگه می دارد؟ همه اینها ویژگی های خصوصی زندگی شخصیت شما هستند.

منبع: کلاس سینما

0نظری ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*