سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک های تصویربرداری | درس چهل و یکم: عدسی زوم

تغییر فاصله کانونی در بعضی از عدسی‌ها می‌تواند سبب تغییر حداقل دیافراگم شود. این امر را هنگام تغییر فاصله کانونی باید مدنظر قرار داد، زیرا این تغییر سبب کاهش نور تصویر خواهد شد.

علاوه بر تقسیم بندی‌های گفته شده در دروس قبلی، عدسی‌ها را می‌توان از نظر تغییر فاصله کانونی نیز به دو دسته  تقسیم کرد:

۱-فاصله کانونی ثابت

۲- فاصله کانونی متغیر

عدسی‌های فاصله کانونی متغیر که به آن‌ها عدسی‌های زوم گفته می‌شود، بخاطر قابلیت تغییر فاصله کانونی‌شان دارای قطعات بیشتری هستند. این بیشتر بودن تعداد اجزا سبب می‌شود که معمولاً کیفیت تصویر یک عدسی‌ زوم نسبت به یک عدسی‌ فاصله کانونی ثابت که «پرایم» نام دارد، پایین‌تر باشد. اما قابلیت تغییر فاصله کانونی در هنگام کار، مخصوصاً کار مستند که سوژه‌ها به طور کامل در کنترل ما نیستند، می‌تواند به مقدار زیادی سرعت و کیفیت کار را بهبود بخشد. یک عدسی‌ زوم می‌تواند دامنه‌های گوناگونی داشته باشد. مثلا عدسی‌ای که دامنه تغییر آن ۷۰-۲۰۰ است، یک عدسی‌ زوم در محدوده‌ی دورنما است. یا اگر این دامنه ۱۶-۲۸ باشد عدسی‌ زوم در محدوده‌ی باز. هرچه گستره‌ی این محدوده بیشتر باشد، عدسی‌ قابلیت تغییر نمای بیش‌تری به ما می‌دهد. به طور مثال یک عدسی‌ ۱۸-۱۳۵ بازه‌ای از حالت باز تا حالت دورنما به ما می‌دهد و در نتیجه ما می‌توانیم قاب‌های گوناگونی از باز تا بسیار بسته بر روی سوژه خود ببندیم.

تغییر فاصله کانونی در بعضی از عدسی‌ها می‌تواند سبب تغییر حداقل دیافراگم شود. این امر را هنگام تغییر فاصله کانونی باید مدنظر قرار داد، زیرا این تغییر سبب کاهش نور تصویر خواهد شد. برای جلوگیری از این اتفاق، می‌توان برای صحنه‌هایی که نیازمند تغییر فاصله کانونی هستیم، دیافراگم را روی بیشترین مقدارِ حداقلِ دیافراگم‌ها قرار دهیم. این مقدار معمولا متعلق به بیش‌ترین فاصله کانونی است.

در مورد انتخاب زوم باید چند نکته را مدنظر قرار داد:

   ۱- چون عدسی‌های زوم با بازه‌های گوناگون در بازار موجود هستند، باید توجه داشت که کار مورد نظر نیازمند چه محدوده‌ی زومی است.

   ۲- از آنجا که هرچه حداقل دیافراگم زوم بازتر باشد در شرایط کم‌نورتری می‌توان تصویربرداری کرد، باید بررسی کرد که شرایط نوری محیط تصویربرداری چگونه است.

   ۳- به طور معمول در عدسی‌های زوم افزایش فاصله کانونی سبب افزایش حداقل فاصله فوکوس می‌شود. بنابر این باید ببینیم حداقل فاصله‌ی سوژه تا دوربین در چه محدوده‌ای است.

نویسنده: علی قاسم زاده


درس‌های قبلی از این سیر:

+تکنیک های تصویربرداری | درس چهلم: فوکوس

+تکنیک های تصویربرداری | درس سی و نهم: کنترل عمق میدان

+تکنیک های تصویربرداری | درس سی و هشتم: عمق میدان

 

0نظری ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*