فوت و فن های یک نوشتار سینمایی

تفاوت بین نقد فیلم و تحلیل فیلم چیست؟

به طور کلی برای نقد کردن یکبار دیدن فیلم کافیست، اما برای تحلیل معمولا تحلیل گران باید چند بار فیلم را ببینند. غالبا نقد فیلم برای کسانی که هنوز فیلم را ندیده اند نوشته می شود اما تحلیل فیلم پس از نمایش فیلم صورت می گیرد.

به طور کلی برای نقد کردن یکبار دیدن فیلم کافیست، اما برای تحلیل معمولا تحلیل گران باید چند بار فیلم را ببینند. غالبا نقد فیلم برای کسانی که هنوز فیلم را ندیده اند نوشته می شود اما تحلیل فیلم پس از نمایش فیلم صورت می گیرد. در نقد فیلم با اینکه داستان گفته می شود اما قسمت هایی از آن رو نمی شود تا برای بیننده دیدن فیلم جذابیت داشته باشد) و اگر منتقدی در نقد به نقا ط حساس فیلم مثلا آخر داستان فیلم اشاره کند در اصطلا ح به آن منتقد spoilerمی گویند که در لغت به معنی ضایع کردن می باشد در حالی که در تحلیل نیازی به گفتن داستان نیست. اما باید به تمام زوایای فیلم توجه کرد و کلیه اشکالات کاملا بررسی می شوند به این صورت که استدلال می شود که چرا چیزی درست یا غلط به نظر می رسد.

هدف اصلی نوشتن نقد ایجاد جذابیت برای مردم عادیست تا آنها را برای دیدن فیلم ترغیب کند و می تواند توسط اشخاص غیر سینمایی و غیر متخصص نوشته شود در حالی که یک تحلیل باید توسط اشخاصی که دارای تخصص یا معلومات سینمایی باشند نوشته شود Tزیرا بنا به دانش سینمایی خود باید استدلال کند که چرا یک فیلم در یک زمان خوب و در زمان دیگر بد است. از سوی دیگر بیرون کشیدن جنبه های مثبت یک فیلم در نقد باید به گونه ای باشد که غیر سینمایی ها و مردم عادی هم بتوانند از ان استفاده کنند. در تحلیل گاهی به دلیل پیچیدگی موضوع تحلیلگر مجبور به استفاده از لغات و اصطلاحات فنی و تکنیکی است و گاه حتی به شرح لغات اولیه و مخصا در فنون فیلم نمی پردازد. از لحاظ حجم نوشتاری معمولا نقد کوتاهتر از تحلیل نوشته می شود البته می تواند کلامی یا تصویری نیز باشد مثلا برای رادیو یا تلویزیون.

یک منتقد باید سانسورها و محدودیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمان خود را رعایت کند اما تحلیلگر یک انسان بی طرف است که با بی طرفی کامل فقط در مورد سینما به عنوان یک هنر و پدیدهای دائما در حال تحول، تحلیل خود را انجام می دهد.

هدف از نقد ارتقاء سطح دانش مخاطبان نیست اما تحلیل چنین هدفی دارد و در واقع ارزش مدیوم را مشخص می کند. نقد معمولا مخاطبان بسیار زیادی دارد چون از نظر منتقد یک کالای سرگرم کننده است درحالی که تحلیل به عنوان یک وسیله بیانی با قدرت القای شدید است که به دنبام کشف زبان و گرامر و قصه سینماست و البته مخاطبان محدودی دارد که فقط در حیطه سینما فعالیت می کنند.

نویسنده: دکتر احمد الستی

به کوشش: احمدرضا یاوری

منبع: کلاس هنر

1+نظری ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*